Kiekviena paskola yra ne tik problemos sprendimo būdas, bet ir finansinė atsakomybė, kurią prisiima besiskolinantis asmuo.

Prieš pateikdami kredito paraišką:


 • atidžiai susipažinkite su sutarties sąlygomis;

 • įvertinkite sumos dydį, palūkanas bei grąžinimo terminą – ar tikrai pajėgsite grąžinti?

 • atsižvelkite į jau turimus įsipareigojimus ar kitas aplinkybes, galinčias trukdyti paskolą grąžinti laiku.


Skolinkitės iš Paskoliuko, jei:


 • norite skubiai sumokėti už pirkinį ar paslaugą, tačiau atlyginimą gausite tik už kelių dienų;

 • tvirtai žinote, jog pasiskolintą sumą galėsite lengvai grąžinti per pasirinktą kredito terminą, laikydamiesi visų įsipareigojimų;

 • netikėtai iškilo sveikatos problemų, patyrėte nenumatytų nuostolių ir pan., tačiau gaunate nuolatines pajamas;

 • neturite kitų pradelstų įsiskolinimų ir atitinkate visus paskolos gavėjui taikomus reikalavimus.


Nesiskolinkite iš Paskoliuko, jei:


 • pinigai reikalingi azartiniams lošimams, nebūtinoms, bet brangioms pramogoms;

 • pinigai reikalingi kitiems įsiskolinimams padengti;

 • pinigai iš tiesų nėra būtini, galima išsiversti ir be jų.


Prieš pasiskolinant:


 • Dar kartą išanalizuokite savo pajamas: įvertinkite, ar tikrai galėsite laikytis finansinių įsipareigojimų ir grąžinti paskolą.

 • Apmąstykite, ar nėra kitų finansinės problemos sprendimo strategijų (pvz., gal galima atsisakyti kokių nors pirkinių, kelionių, pramogų, labiau taupyti ir pan.).

 • Įvertinkite, kokios paskolos sumos Jums reikia. Skolinkitės tik tiek, kiek yra būtina.

 • Apsvarstykite, ar paskolos grąžinimas netrukdys kitų Jūsų būtinų poreikių tenkinimui.


Kai skolinatės iš Paskoliuko:


 • nesiskolinkite daugiau, nei Jums yra būtina;

 • labai atidžiai perskaitykite visas sutarties sąlygas;

 • įsigilinkite, kokius finansinius įsipareigojimus prisiimate. Jeigu kyla neaiškumų – konsultuokitės su Paskoliuko kreditų administratoriais.


Jeigu negalite paskolos grąžinti laiku:


 • Esant nenumatytoms aplinkybėms, galite kreiptis dėl kredito grąžinimo atidėjimo.

 • Esamų įsiskolinimų nebandykite padengti kitais, t. y. nesiskolinkite iš kitur, kad galėtumėte įvykdyti įsipareigojimus Paskoliukui. Taip tik apsunkinsite esamą situaciją.

 • Analizuokite savo pajamas ir mėnesinį biudžetą: gal galite labiau taupyti, o gal susirasti papildomą darbą.


Grąžinimo atidėjimas, tik esant būtinybei:


 • Esant ekstremalioms, netikėtoms sąlygoms ir negalint laiku grąžinti kredito, Jūs galite prisijungti prie savo vartotojo zonos ir užpildyti kredito atidėjimo paraišką.

 • Jūsų paraiška bus vertinama atsižvelgiant į mokumo istoriją, finansines galimybes, susidariusias aplinkybes. Tai įvertinus, bus nuspręsta, ar bus suteiktas kredito atidėjimas.

 • Imant kreditą, galimybę atidėti grąžinimą turėkite omenyje tik kaip kraštutinį variantą nelaimės atveju. Kredito grąžinimo atidėjimas nėra įprastas žingsnis, naudojantis Paskoliuko paslaugomis.

 • Nepiktnaudžiaukite grąžinimo atidėjimu – tai nėra išeitis, nes grąžinti skolą anksčiau ar vėliau vis tiek reikės.


Jeigu paskolos negalite grąžinti laiku:

 • Jei negalite laiku grąžinti kredito, galite pratęsti grąžinimo terminą. Plačiau.

 • Po įmokos užskaitymo pateikite kredito pratęsimo paraišką.

 • Kreditą galite grąžinti dalimis. Plačiau

 • Sumokėkite kredito kainą, palūkanas bei delspinigius (jei grąžinimo terminas pradelstas).

 • Paraiškos pateikimo metu užpildykite mokumo deklaraciją ir išsamiai susipažinkite su Sutarties sąlygų pakeitimo projektu.

 • Įvertinę Jūsų mokumą, informuosime, ar galite pratęsti grąžinimo terminą, ar turite grąžinti kreditą.

 • Grąžinimo termino pratęsimo kaina bus skaičiuojama pagal sutarties sąlygose nustatytą fiksuotą metinę palūkanų normą.


Finansinių įsipareigojimų nevykdymo pasekmės:

 • Kredito gavėjui už laiku negrąžintą kreditą (jo dalį) ir / ar nesumokėtą kredito kainą, kitas kainą sudarančias sumas bei bet kokį kitą mokėjimą, bus skaičiuojamos pagal Sutartį nustatyto dydžio palūkanos ir / arba delspinigiai.

 • Kredito gavėjui nevykdant įsipareigojimų pagal sutartį, Kredito davėjas turi teisę pavesti skolos išieškojimą tretiesiems asmenims – skolų išieškojimo bendrovėms arba kreiptis į teismą.

 • Nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, Kredito gavėjas privalo kompensuoti Kredito davėjo patirtas išlaidas teisių pagal Sutartį gynimui, išsaugojimui ir įgyvendinimui.

 • Duomenis apie finansinių įsipareigojimų nevykdančius / netinkamai vykdančius asmenis turime teisę teikti skolininkų registrui, kas gali turėti neigiamos įtakos asmens kreditingumo vertinimui.


Saugokite savo asmens duomenis


 • Niekam neatskleiskite savo internetinės bankininkystės slaptažodžių ir prisijungimo prie Paskoliuko sistemos duomenų.

 • Saugokite savo asmens dokumentus.

 • Niekam neleiskite naudotis Jūsų asmeniniu telefonu ir elektroniniu paštu;

 • Esant įtartiniems pokyčiams Jūsų banko sąskaitoje, matant neatliktas finansines operacijas, susijusias su Paskoliuko sąskaita (UAB „ARN group“) ar bet kuria kita smulkiųjų vartojimo kreditų įmonės sąskaita, skubiai kreipkitės į įmonę ir viską išsiaiškinkite.
Iškilus klausimams kreipkitės į Paskoliukas.lt administraciją tel.: +370 690 30997 arba el. paštu info@paskoliukas.lt

Gauti kreditą